Program

Plenary speakers

Main program (September 18–20, 2024)

The following workshops have been selected for realization at the Biennial:

 1. Klitika: jejich fonologie, morfologie a syntax / Clitics: Phonology, morphology, syntax (CZE, ENG)
  Pavel Caha (Masarykova Univerzita) / Pavel Caha (Masaryk University)
 2. Production and comprehension in adults from a psycholinguistic perspective (ENG) 
  Markéta Ceháková, James Brand, Jan Chromý (Charles University)          
 3. Metody korpusové analýzy diskurzu v češtině  / Methods of Corpus-based Discourse Studies in the Czech Context (CZE, ENG)
  Václav Cvrček, Ondřej Dufek, Michal Hořejší
 4. Onomastika v době digital humanities (CZE)
  Jaroslav David, Michal Místecký, Tereza Klemensová
 5. Sémantika, pragmatika a logika / Semantics, pragmatics, and logic (CZE, ENG)
  Mojmír Dočekal, Matej Drobňák, Jiří Raclavský
 6. Conversion/Zero-derivation: Aspects of the theory (ENG)
  Cristina Fernández-Alcaina, Salvador Valera
 7. Aktuální výzvy (nejen) české dialektologie (CZE)
  Martina Ireinová, Marta Šimečková
 8. Empirický výzkum jazyka v sociální interakci / Empirical research on language in social interaction (CZE, ENG)
  Petr Kaderka, Martin Havlík
 9. Frazeologie češtiny: strukturní, kognitivní, kulturní a didaktické aspekty (CZE)
  Marie Kopřivová, Kateřina Šichová
 10. Manifestations of sound symbolism in language: phonaesthemes, ideophones and onomatopoeia (ENG)
  Jan Křivan, Veronika Zikmundová
 11. Nové empiricky podložené pohledy na mnohojazyčnost / New Empirically Based Perspectives on Multilingualism (CZE, ENG)
  Barbara Mertins, Kateřina Šormová
 12. Lingvistické aspekty překladu: nové impulsy i návrat ke kořenům (CZE)
  David Mraček, Vanda Obdržálková
 13. Jazykový management ve vícejazyčných podnicích a jejich okolí (CZE)
  Marek Nekula, Jiří Nekvapil
 14. Aktuální otázky české lexikologie a lexikografie (CZE)
  Božana Niševa, Katja Brankačkec, Michal Vašíček
 15. Data-based research in word formation (ENG)
  Jurgis Pakerys, Magda Ševčíková
 16. Polar (yes/no) questions: form, meaning and more (ENG)
  Maria Razguliaeva, Maria Onoeva
 17. Mezi jazyky: metody kontrastivního výzkumu s využitím korpusů / Between Languages: Methods of Contrastive Research Using Corpora (CZE, ENG)
  Alexandr Rosen, Michaela Martinková, Olga Nádvorníková
 18. Lingvistická anotace korpusů (CZE)
  Hana Skoumalová, Marie Mikulová, Barbora Štěpánková
 19. Speech and language development in children acquiring Czech (ENG)
  Filip Smolík, Kateřina Chládková
 20. L2 learning – a path to bilingualism / Osvojování dalšího jazyka – cesty k bilingvismu (CZE, ENG)
  Šárka Šimáčková, Jonáš Podlipský
 21. Metafora semper viva (CZE)
  Irena Vaňková

CZE/ENG = Workshop will be realized in Czech/English.

Posters

TBA in summer 2024.

Satellite events (September 17, 2024)

Multilingualism in the Czech context (popularization panel)
organizers: Kateřina Chládková and Olga Nádvorníková

During the panel discussion, prominent Czech experts from the fields of psycholinguistics, sociolinguistics, multilingualism, and the teaching of Czech as a second language will come together to acquaint the public with various aspects of multilingualism, primarily in the context of the Czech Republic. The aim of the panel will be to present multilingualism as a concept, its impact on Czech society and the linguistic situation in the country, and to discuss its importance and challenges. This discussion will provide valuable insights into this current and relevant issue for both experts and the general public.

Searching the InterCorp parallel corpus using the Universal Dependencies annotation (workshop)
organizers: Olga Nádvorníková and Alexandr Rosen

The aim of this workshop is to introduce the multilingual syntactic and morphological annotation according to the standard of Universal Dependencies (www.universaldependencies.org) together with its application to the new release of the InterCorp parallel corpus. Participants will have the opportunity to practically explore new options of corpus search and statistical analysis offered by the annotation and to discuss the possibilities of using this approach in linguistic research and teaching.