Program

Plenární přednášející

Hlavní program

Panely budou vybrány v listopadu 2023. Viz sekce Výzva.

Postery

Bude známo v létě 2024.

Doprovodné akce

Multilingvismus v českém prostředí (popularizační panel)
organizátorky: Kateřina Chládková a Olga Nádvorníková

Během panelové diskuse se setkají přední čeští odborníci z oblastí psycholingvistiky, sociolingvistiky, multilingvismu a výuky češtiny jako druhého jazyka, aby veřejnost seznámili s různými aspekty multilingvismu, primárně v kontextu České republiky. Cílem panelu bude představit multilingvismus jako takový, jeho vliv na českou společnost a jazykovou situaci v zemi, a diskutovat o jeho důležitosti a výzvách. Tato diskuse poskytne jak odborníkům tak široké veřejnosti cenný vhled do této aktuální a relevantní problematiky.

Vyhledávání v paralelním korpusu za použití anotace Universal Dependencies (workshop)
organizátoři: Olga Nádvorníková a Alexander Rosen

Cílem tohoto workshopu je představit účastníkům základní principy jednotného syntaktického a morfologického značkování podle Universal Dependencies (www.universaldependencies.org) a seznámit je s možnostmi jeho využití v nové verzi paralelního korpusu InterCorp. Účastníci si v praxi vyzkouší nové způsoby vyhledávání a statistického vyhodnocování dat, které tato nová verze korpusu InterCorp nabízí, a v závěru budou moci diskutovat o aplikaci tohoto přístupu v lingvistickém výzkumu i ve výuce.