Program

Plenární přednášející

Hlavní program (18.–20. 9. 2024)

Pro realizaci na Bienále byly vybrány následující panely:

 1. Klitika: jejich fonologie, morfologie a syntax / Clitics: Phonology, morphology, syntax (CZE, ENG)
  Pavel Caha (Masarykova Univerzita) / Pavel Caha (Masaryk University)
 2. Production and comprehension in adults from a psycholinguistic perspective (ENG) 
  Markéta Ceháková, James Brand, Jan Chromý (Charles University)          
 3. Metody korpusové analýzy diskurzu v češtině  / Methods of Corpus-based Discourse Studies in the Czech Context (CZE, ENG)
  Václav Cvrček, Ondřej Dufek, Michal Hořejší
 4. Onomastika v době digital humanities (CZE)
  Jaroslav David, Michal Místecký, Tereza Klemensová
 5. Sémantika, pragmatika a logika / Semantics, pragmatics, and logic (CZE, ENG)
  Mojmír Dočekal, Matej Drobňák, Jiří Raclavský
 6. Conversion/Zero-derivation: Aspects of the theory (ENG)
  Cristina Fernández-Alcaina, Salvador Valera
 7. Aktuální výzvy (nejen) české dialektologie (CZE)
  Martina Ireinová, Marta Šimečková
 8. Empirický výzkum jazyka v sociální interakci / Empirical research on language in social interaction (CZE, ENG)
  Petr Kaderka, Martin Havlík
 9. Frazeologie češtiny: strukturní, kognitivní, kulturní a didaktické aspekty (CZE)
  Marie Kopřivová, Kateřina Šichová
 10. Manifestations of sound symbolism in language: phonaesthemes, ideophones and onomatopoeia (ENG)
  Jan Křivan, Veronika Zikmundová
 11. Nové empiricky podložené pohledy na mnohojazyčnost / New Empirically Based Perspectives on Multilingualism (CZE, ENG)
  Barbara Mertins, Kateřina Šormová
 12. Lingvistické aspekty překladu: nové impulsy i návrat ke kořenům (CZE)
  David Mraček, Vanda Obdržálková
 13. Jazykový management ve vícejazyčných podnicích a jejich okolí (CZE)
  Marek Nekula, Jiří Nekvapil
 14. Aktuální otázky české lexikologie a lexikografie (CZE)
  Božana Niševa, Katja Brankačkec, Michal Vašíček
 15. Data-based research in word formation (ENG)
  Jurgis Pakerys, Magda Ševčíková
 16. Polar (yes/no) questions: form, meaning and more (ENG)
  Maria Razguliaeva, Maria Onoeva
 17. Mezi jazyky: metody kontrastivního výzkumu s využitím korpusů / Between Languages: Methods of Contrastive Research Using Corpora (CZE, ENG)
  Alexandr Rosen, Michaela Martinková, Olga Nádvorníková
 18. Lingvistická anotace korpusů (CZE)
  Hana Skoumalová, Marie Mikulová, Barbora Štěpánková
 19. Speech and language development in children acquiring Czech (ENG)
  Filip Smolík, Kateřina Chládková
 20. L2 learning – a path to bilingualism / Osvojování dalšího jazyka – cesty k bilingvismu (CZE, ENG)
  Šárka Šimáčková, Jonáš Podlipský
 21. Metafora semper viva (CZE, ENG)
  Irena Vaňková

CZE/ENG = Panel bude realizován v češtině/angličtině.

Postery

Bude známo v létě 2024.

Doprovodné akce (17. 9. 2024)

Multilingvismus v českém prostředí (popularizační panel)
organizátorky: Kateřina Chládková a Olga Nádvorníková

Během panelové diskuse se setkají přední čeští odborníci z oblastí psycholingvistiky, sociolingvistiky, multilingvismu a výuky češtiny jako druhého jazyka, aby veřejnost seznámili s různými aspekty multilingvismu, primárně v kontextu České republiky. Cílem panelu bude představit multilingvismus jako takový, jeho vliv na českou společnost a jazykovou situaci v zemi, a diskutovat o jeho důležitosti a výzvách. Tato diskuse poskytne jak odborníkům tak široké veřejnosti cenný vhled do této aktuální a relevantní problematiky.

Vyhledávání v paralelním korpusu za použití anotace Universal Dependencies (workshop)
organizátoři: Olga Nádvorníková a Alexandr Rosen

Cílem tohoto workshopu je představit účastníkům základní principy jednotného syntaktického a morfologického značkování podle Universal Dependencies (www.universaldependencies.org) a seznámit je s možnostmi jeho využití v nové verzi paralelního korpusu InterCorp. Účastníci si v praxi vyzkouší nové způsoby vyhledávání a statistického vyhodnocování dat, které tato nová verze korpusu InterCorp nabízí, a v závěru budou moci diskutovat o aplikaci tohoto přístupu v lingvistickém výzkumu i ve výuce.