ZÁKLADNÍ INFORMACE

Shrnutí důležitých termínů
1. 10. 2023
Lhůta pro zaslání návrhů tematických panelů
17. 11. 2023
Vyrozumění o přijetí panelu do programu bienále
11. 12. 2023
Vydání výzvy pro zasílání abstraktů
11. 3. 2024
Lhůta pro zasílání abstraktů do tematických panelů, lhůta pro zaslání abstraktů do posterové sekce
31. 5. 2024
Finální návrh programu jednotlivých panelů
30. 6. 2024
Finální návrh programu bienále jako celku
18.–20. 9. 2024 bienále

Organizační výbor
Kateřina Chládková
Jan Chromý
Olga Nádvorníková
Lucie Saicová Římalová
Magda Ševčíková
Radek Šimík

Programový výbor
Neil Bermel
Kateřina Chládková
Jan Chromý
Martina Ivanová
Marie Kopřivová
František Kratochvíl
Olga Nádvorníková
Lucie Saicová Římalová
Magda Ševčíková
Radek Šimík
Martina Šmejkalová
Markéta Ziková


Kontakt
bcl2024@ff.cuni.cz