První ročník Bienále české lingvistiky

V září roku 2024 proběhne na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy první ročník nové konference nazvané Bienále české lingvistiky, zaštítěné Jazykovědným sdružením České republiky. Bienále poskytne platformu pro setkání (nejen) české lingvistické obce v celé její šíři – napříč lingvistickými subdisciplínami, filologiemi i teoretickými a metodologickými paradigmaty. Jádro Bienále budou tvořit odborné tematické panely organizované lingvisty z českých akademických a vědeckých pracovišť, vedle toho budou jeho součástí plenární přednášky, posterová sekce a rovněž popularizační program otevřený médiím a veřejnosti. Koncept navazuje na funkční model uplatněný na evropské úrovni (konference Societas Linguistica Europaea) či v Německu (konference Deutsche Gesellschaft für Sprachwissenschaft).

Máte-li zájem organizovat na Bienále tematický panel, navštivte oddíl Výzva.

Plenární přednášející

S radostí oznamujeme následující zvané plenární přednášející:

Doprovodné akce

  • Multilingvismus v českém prostředí (popularizační panel)
  • Vyhledávání v paralelním korpusu InterCorp za použití anotace Universal Dependencies (workshop)