Aktuality

  • Recenzní proces byl ukončen. Vyrozumění o přijetí či zamítnutí abstraktů by měla být rozeslána 22. 5. 2024.
  • Výše konferenčního poplatku zatím není známá. Stále ještě nejsou vyjasněny některé důležité aspekty rozpočtu.

První ročník Bienále české lingvistiky

V září roku 2024 proběhne na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy první ročník nové konference nazvané Bienále české lingvistiky, zaštítěné Jazykovědným sdružením České republiky. Bienále poskytne platformu pro setkání (nejen) české lingvistické obce v celé její šíři – napříč lingvistickými subdisciplínami, filologiemi i teoretickými a metodologickými paradigmaty. Jádro Bienále budou tvořit odborné tematické panely organizované lingvisty z českých akademických a vědeckých pracovišť, vedle toho budou jeho součástí plenární přednášky, posterová sekce a rovněž popularizační program otevřený médiím a veřejnosti. Koncept navazuje na funkční model uplatněný na evropské úrovni (konference Societas Linguistica Europaea) či v Německu (konference Deutsche Gesellschaft für Sprachwissenschaft).

Na Bienále bylo přijato 21 tematických panelů. Příspěvky do panelů i do tematicky neomezené posterové sekce budou vybírány na základě zaslaných abstraktů, jež projdou standardním recenzním řízením. Další informace najdete v oddílu Výzva.

Plenární přednášející

S radostí oznamujeme následující zvané plenární přednášející:

Doprovodné akce

  • Multilingvismus v českém prostředí (popularizační panel)
  • Vyhledávání v paralelním korpusu InterCorp za použití anotace Universal Dependencies (workshop)

Podpora

Bienále proběhne díky finanční a materiální podpoře

Bienále se koná pod záštitou