Multilingvismus v Česku

17. září 2024, 17:00–19:00, Nám. Jana Palacha 1-2

Srdečně zveme širokou veřejnost k návštěvě popularizačního panelu zabývajícího se multilingvismem v českém prostředí. Během panelové diskuse se setkají přední české odbornice a odborníci z oblastí psycholingvistiky, sociolingvistiky a výuky češtiny jako druhého jazyka, aby veřejnost seznámili s různými aspekty multilingvismu, primárně v kontextu České republiky. Svoje zkušenosti představí také nelingvisté – nerodilí mluvčí češtiny, kteří žijí a pracují v Česku a realitu multilingvní existence prožívají na vlastní kůži. Cílem panelu bude představit multilingvismus jako takový, jeho vliv na českou společnost a jazykovou situaci v zemi, a diskutovat o jeho důležitosti a výzvách. Tato diskuse poskytne jak odborníkům tak široké veřejnosti cenný vhled do této aktuální a relevantní problematiky.

Panelovou diskuzi bude moderovat lingvista a novinář Konstantin Sulimenko.

Pro více informací a při zájmu o mediální pokrytí akce kontaktuje prosím Kateřinu Chládkovou katerina.chladkova@ff.cuni.cz