Registrace

Registrace na konferenci jako celek (hlavní + doprovodný program)

Registrovat se a uhradit konferenční poplatek musí jak aktivní účastníci (organizující i prezentující, včetně zvaných přednášejících v rámci panelů), tak i pasivní účastníci (bez příspěvku). V případě příspěvků s více autory hradí účastnický poplatek ti z autorů, kteří se konference účastní. Každý účastník hradí poplatek jen jednou, a to i v případě, že na konferenci přednese více příspěvků. Za uhrazení poplatku za panelové zvané přednášející jsou zodpovědní organizátoři panelu.

Výše konferenčních poplatků – včasná registrace (do 15. 8.):

  • Standardní poplatek: 1800 Kč
  • Studentský poplatek: 1000 Kč

Výše konferenčních poplatků – pozdější registrace (od 16. 8. do 13. 9.):

  • Standardní poplatek: 2000 Kč
  • Studentský poplatek: 1200 Kč

Účastníci z Univerzity Karlovy (FF i jiné fakulty) vyplní registrační formulář, ale konferenční poplatek nebudou platit skrze platební bránu, nýbrž skrze vnitrofakturu (více informací k tomu viz email z 4. 7.). Účastníci z jiných institucí než UK vyplní registrační formulář a konferenční poplatek uhradí skrze platební bránu. (Na platební bráně doporučujeme poskytnout fakturační údaje vaší instituce.)

Registrační formulář pro hlavní + doprovodný program

Platební brány (pro účastníky mimo UK):

Registrace na doprovodný program

Účast na doprovodném programu je zdarma, je však třeba se registrovat. Pro registraci vyplňte prosím následující registrační formulář:

Registrační formulář pro doprovodný program