Informace k zasílání abstraktů 

Příspěvky do tematických panelů i do tematicky neomezené posterové sekce budou vybírány na základě zaslaných abstraktů, jež projdou standardním recenzním řízením. Abstrakty musí být napsány v této šabloně. Jakýkoliv zásah do šablony (změna písma, jeho velikosti či jiných vlastností, změna okrajů, nerespektování udaných volných řádků apod.) může být důvodem pro zamítnutí abstraktu bez recenze. Abstrakty musí být anonymní a musí být zaslány ve formátu pdf. Před exportem do pdf je třeba nahradit či vymazat text mezi hvězdičkami a ujistit se o předepsaném počtu volných řádků. 

Vlastnosti šablony: 2 strany A4, okraje 2,5 cm, nahoře 2 cm, písmo Times New Roman, velikost písma 11, řádkování 1,08. První strana: povinný první řádek označující číslo panelu, příp. poster (zarovnání vpravo), na druhém (a příp. třetím) řádku název příspěvku (tučně, zarovnání uprostřed), poté 5 volných řádků (příp. 4, je-li název na dvou řádcích), poté tělo abstraktu (zarovnání do bloku), max. do konce strany (k dispozici by mělo být 45 řádků textu). Druhá strana: lze využít pro rozsáhlejší grafy, obrázky či tabulky; bibliografie (citovaná v abstraktu) je povinná. 

Jeden člověk může zaslat max. 3 abstrakty. Max. u jednoho může být prvním (či jediným) autorem, max. 2 abstrakty mohou být zaslány do jednoho panelu. Jeden člověk se může coby autor účastnit max. 2 panelů. Aktivní účast ve 2 panelech a v posterové sekci je možná. 

Abstrakty musí být podány skrze platformu OpenReview. Před podáním je nutné se na platformě zaregistrovat. Prosím věnujte pozornost níže uvedeným informacím o systému OpenReview. Samotné podání provedete na této adrese https://openreview.net/group?id=BCL/2024/Conference kliknutím na modré tlačítko BCL 2024 Conference Submission. Součástí formuláře je výběr panelu, do nějž abstrakt zasíláte (příp. posterové sekce).

Lhůta pro zaslání abstraktu: 25. 3. 2024 (23:59 CET). 

V případě technických potíží při zasílání abstraktů 25. 3. kontaktujte prosím bcl2024@ff.cuni.cz.

Informace o registraci u OpenReview

  • Plánujete-li podat abstrakt, zaregistrujte se u OpenReview co nejdříve, nikoliv až v okamžiku podávání abstraktu.
  • Pro registraci použijte institucionální emailovou adresu (fakultní, ústavní…).
  • Není-li doména vaší instituce u OpenReview evidována (tato informace se případně objeví pod políčkem s emailem), použijte kontaktní formulář (klikněte na „contact us“, viz příklad níže).

  • Pokud nedisponujete institucionálním emailem, zaregistrujte se svým běžným komerčním (gmail.com, hotmail.com, email.cz atd.). Taková registrace je možná, ale prochází manuální kontrolou ze strany administrátorů OpenReview, která může trvat až 2 týdny (většinou je však vyřízena v řádu dní).
  • Úspěšná registrace předpokládá, že disponujete webovou prezencí – buď osobním webem či profilem na relevantní platformě (např. ORCID, LinkedIn atd.). Nemáte-li takovou platformu, doporučujeme zřízení profilu na ORCID.
  • Registrace dále předpokládá vyplnění dosti specifických informací (např. včetně minulých afiliací). Buďte prosím velkorysí a poskytněte o sobě maximum relevantních informací. Systém je následně využívá při poloautomatickém přidělování abstraktů recenzentům.